0

Pagarinātās garantijas noteikumi un nosacījumi.

 1. Precizējumi.
  1.1 Pagarinātās garantijas pakalpojuma sniedzējs ir SIA CG Latvia
  1.2 Pakalpojuma saņēmējs (turpmāk: klients) ir fiziska persona, kura iegādājusies pagarinātās garantijas pakalpojumu.
  1.3 Pakalpojuma līgums tiek sastādīts starp pusēm – klients un pakalpojuma sniedzējs.
  1.4 Pagarinātā garantija ir pakalpojums, kurš pagarina standarta garantiju, kuru ir izsniedzis ražotājs, šis pakalpojums stājas spēkā uzreiz pēc standarta garantijas beigām.
  1.5 Pagarinātās garantijas laikā izsniedzējs apņemas labot/remontēt jebkurus radušos ierīces defektus tādā pašā kārtībā, kāda tā bijusi standarta garantijas laikā.
 2. Pamatnosacījumi.

2.1 Pakalpojuma sniedzējs apņemas labot/remontēt ierīci, ja tiek izpildīti zemāk esošie nosacījumi:
2.1.1 Ierīce lietota saskaņā ar lietošanas noteikumiem.
2.1.2 Ierīces apkope notikusi saskaņā ar ražotāja sniegtajiem apkopes un uzturēšanas noteikumiem.
2.1.3 Ierīce nogādāta pie pakalpojuma sniedzēja pirms standarta garantijas beigām vai pagarinātās garantijas laikā.

2.2 Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs atteikties labot ierīci vai prasīt samaksu par labojumiem, ja:
2.2.1 Ierīce tikusi lietota citiem mērķiem, nekā norādīti lietošanas instrukcijā.
2.2.2 Ierīce tīšuprāt tikusi sabojāta/salauzta.
2.2.3 Ierīces izmantošanas laikā tikuši ignorēti ražotāja sniegtie izmantošanas noteikumi.
2.2.4 Ierīces labošanas darbus veikusi trešā persona (izņemot gadījumos, kad ierīci labojis tās ražotājs vai pakalpojuma sniedzējs).
2.2.5 Ierīce tikusi sabojāta transportēšanas laikā.
2.2.6 Pie ierīces bojājumiem vainojami dabas un laika apstākļi: ugunsgrēks, plūdi, vētra, zibens, elektropadeves traucējumi, dzīvnieki vai kaitēkļi.
2.2.7 Pie ierīces bojājumiem vainojami putekļi vai netīrumi.
2.2.8 Pagarinātā garantija NESEDZ ierīces regulārās apkopes izmaksas – tīrīšanu, atkaļķošanu, ūdens izmantošanu utt.
2.2.9 Pagarinātā garantija nesedz dabisko nolietojumu. Tajā ietilpst švīkas uz ekrāna, nodiluši attēli uz pogām utt.
2.2.10 Klients pakalpojuma sniedzējam neuzrāda servisa apkopes dokumentu, kurš minēts līguma 3. daļā.

2.2.11 Pagarinātā garantija NEATTIECAS uz kaļķa/ūdens cietības radītiem bojājumiem.

 1. Servisa dokuments ir rēķins, kurš apliecina, ka produkts un tā pagarinātā garantija ir iegādāts no pakalpojuma sniedzēja. Parakstot, abas puses piekrīt līguma noteikumiem un nosacījumiem.

 

Pakalpojuma sniedzējs SIA „CG Latvia“ Pakalpojuma saņēmējs (klients)
 

______________________________________

Vārds, uzvārds, paraksts

 

______________________________________

Vārds, uzvārds, paraksts

 

B.U.J.
"Visbiežāk uzdotie jautājumi un protams atbildes!
Bezmaksas piegāde
"Visiem pasūtījumiem sākot no 29,99 €
Pirkšanas noteikumi
"Visa informācija par pirkšanas un atgriešanas nosacijumiem
Garantija
"Visiem kafijas automātiem pieejama garantija pēc LR likumdošanas.